Öppet: Mån - Tors: 9.00-15.00. Lunch: 12.00-13.00.

Lokalaförsäkringar

Välkommen till Lokala Försäkringar!

Lokala Försäkringar bildades 1869. Ursprungligen omfattade verksamheten endast brandförsäkringar. Så småningom utökades verksamheten till att även omfatta stormförsäkringar. Sedan 1993 har bolaget bedrivet "fullständig allmän egendomsförsäkring" med vissa undantag. Vi vänder oss till konsumenter, lantbrukare och småföretagare inom vårt koncessionsområde (det geografiska område där vi tecknar försäkringar). Vi har ett fullständigt försäkringssortiment för dig som bor i villa, fritidshus, lägenhet eller bostadsrätt. Är företagare, fastighetsägare, lantbrukare eller skogägare.

Vi vill ge försäkringstagarna trygghet och personlig service!

Ska du ut och resa?

Reseskyddet har du genom din hem- eller villahemförsäkring hos oss. Försäkringarna ger dig ett reseskydd som gäller de första 45 dagarna av varje resa, räknat från den dag du lämnade hemorten. Ska du vara borta längre än 45 dagar kan du förlänga din försäkring innan du reser. Om du skulle bli sjuk eller råka ut för ett olycksfall är vårt service kort bra att ha vid läkarbesök. Kontakta oss om du vill ha ett resekort eller använd hemsidans formulär och fyll i ditt försäkringsnummer, namn och adress och skriv själv ut resekortet.

Beställ även det Europeiska sjukförsäkringskortet via Försäkringskassans hemsida.

Autogiro

Om Du betalar dina försäkringar via autogiro så dras försäkringspremien automatiskt från ditt konto, du slipper bevaka när betalningen ska göras och med månadsdragning så sprider du försäkringskostnaden jämt över året.

Vårt verksamhetsområde är hela Ånge och Bräcke kommuner.

Tänk efter före

Gå igenom allt som leder vatten

När kontrollerade du vatten- och avloppsrören sist?

Läs mer

Försvåra inbrott?

Här får du tips om vad du ska göra för att minska risken för inbrott.

Läs mer

Kontrollera "brandkällorna"

Fungerar din brandvarnare?

Har du en jordfelsbrytare?

Läs mer